Jumong Prince of The Legend – จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP.61-81 [จบ]

Jumong Prince of The Legend – จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ เริ่มปีพศ. 108 ช่วงสมัยโกโจเซออน (สมัยโจเซออนเก่า) ในทีสุดก็พ่ายแพ้ให้กับฮั่น (จีน) หลังจากผ่านสงครามกันมาเป็นเวลานาน เป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญกับการสูญเสียประเทศ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนร่ำเรียกหาวีรบุรุษ ช่วงเวลานั้นมีวีรบุรุษแฮ โมซูได้มีความรักกับหญิงสาวและได้ให้กำเนิดจูมง (ชองอิลกุ๊ก) ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นองค์ชายของเมืองพูโย เรื่องราวพลิกผันทำให้จูมงจากคนอ่อนแอกลับกลายเป็นวีรบุรุษและถูกจดจำใน ประวัติศาสตร์ และกลายเป็นราชวงศ์โคคูเรียวในที่สุด ละครเรทติ้งเป็นที่ 1 ในเกาหลี ทำสถิติสูงสุดที่ผ่านมา และทำสถิตสูงถึง 40% ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าแดจังกึม จากเจ้าชายหนุ่มผ่านการเดินทางจะกลายเป็นกษัตริย์ที่ทำเพื่อประชาชน ร่างกายและความฉลาดได้ถูกขัดเกลาจากแฮ โมซู โย ทาบัล โม ปัลโม และกษัตริย์กึมวา เรื่องราววีรบุรุษกษัตริย์ของโคคูเรียวได้ถูกนำเสนอ ความขัดแย้งระหว่างความดีความชั่วในตัวเองและประเทศชาติได้ถูกเล่ากล่าว เสนอให้เห็นประจักษ์ จากเครื่องแต่งกาย ภาษา และเรื่องราวประวัติศาสตร์ เป็นละครที่จุดประกายให้ผู้ชมต้องติดตามอย่างใจจดใจจ่อและชื่นชมในประวัติ ศาสตร์เกาหลี เป็นเรื่องราวที่ลืมไม่ลง เดิมทีละครมีเพียงแค่ 60 ตอน แต่ถูกขยายเวลาทำให้กลายเป็น 80 ตอนเนื่องจากความนิยมสูง ผู้ชมจึงอาจรู้สึกยืดในช่วงช่วงตอน 50ต้นๆ แต่เป็นละครทีไม่ควรพลาดของปี 2006

ตอนที่ 61

ตอนที่ 62

ตอนที่ 63

ตอนที่ 64

ตอนที่ 65

ตอนที่ 66

ตอนที่ 67

ตอนที่ 68

ตอนที่ 69

ตอนที่ 70

ตอนที่ 71

ตอนที่ 72

ตอนที่ 73 (ไฟล์เสีย)

ตอนที่ 74

ตอนที่ 75

ตอนที่ 76

ตอนที่ 77

ตอนที่ 78

ตอนที่ 79

ตอนที่ 80

ตอนที่ 81 (ตอนจบ)

48
-

Jumong Prince of The Legend – จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP.41-60

Jumong Prince of The Legend – จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ เริ่มปีพศ. 108 ช่วงสมัยโกโจเซออน (สมัยโจเซออนเก่า) ในทีสุดก็พ่ายแพ้ให้กับฮั่น (จีน) หลังจากผ่านสงครามกันมาเป็นเวลานาน เป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญกับการสูญเสียประเทศ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนร่ำเรียกหาวีรบุรุษ ช่วงเวลานั้นมีวีรบุรุษแฮ โมซูได้มีความรักกับหญิงสาวและได้ให้กำเนิดจูมง (ชองอิลกุ๊ก) ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นองค์ชายของเมืองพูโย เรื่องราวพลิกผันทำให้จูมงจากคนอ่อนแอกลับกลายเป็นวีรบุรุษและถูกจดจำใน ประวัติศาสตร์ และกลายเป็นราชวงศ์โคคูเรียวในที่สุด ละครเรทติ้งเป็นที่ 1 ในเกาหลี ทำสถิติสูงสุดที่ผ่านมา และทำสถิตสูงถึง 40% ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าแดจังกึม จากเจ้าชายหนุ่มผ่านการเดินทางจะกลายเป็นกษัตริย์ที่ทำเพื่อประชาชน ร่างกายและความฉลาดได้ถูกขัดเกลาจากแฮ โมซู โย ทาบัล โม ปัลโม และกษัตริย์กึมวา เรื่องราววีรบุรุษกษัตริย์ของโคคูเรียวได้ถูกนำเสนอ ความขัดแย้งระหว่างความดีความชั่วในตัวเองและประเทศชาติได้ถูกเล่ากล่าว เสนอให้เห็นประจักษ์ จากเครื่องแต่งกาย ภาษา และเรื่องราวประวัติศาสตร์ เป็นละครที่จุดประกายให้ผู้ชมต้องติดตามอย่างใจจดใจจ่อและชื่นชมในประวัติ ศาสตร์เกาหลี เป็นเรื่องราวที่ลืมไม่ลง เดิมทีละครมีเพียงแค่ 60 ตอน แต่ถูกขยายเวลาทำให้กลายเป็น 80 ตอนเนื่องจากความนิยมสูง ผู้ชมจึงอาจรู้สึกยืดในช่วงช่วงตอน 50ต้นๆ แต่เป็นละครทีไม่ควรพลาดของปี 2006

ตอนที่ 41

ตอนที่ 42

ตอนที่ 43

ตอนที่ 44

ตอนที่ 45

ตอนที่ 46

ตอนที่ 47

ตอนที่ 48

ตอนที่ 49

ตอนที่ 50

ตอนที่ 51

ตอนที่ 52

ตอนที่ 53

ตอนที่ 54

ตอนที่ 55

ตอนที่ 56

ตอนที่ 57

ตอนที่ 58

ตอนที่ 59

ตอนที่ 60

Jumong Prince of The Legend – จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP.21-40

Jumong Prince of The Legend – จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ เริ่มปีพศ. 108 ช่วงสมัยโกโจเซออน (สมัยโจเซออนเก่า) ในทีสุดก็พ่ายแพ้ให้กับฮั่น (จีน) หลังจากผ่านสงครามกันมาเป็นเวลานาน เป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญกับการสูญเสียประเทศ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนร่ำเรียกหาวีรบุรุษ ช่วงเวลานั้นมีวีรบุรุษแฮ โมซูได้มีความรักกับหญิงสาวและได้ให้กำเนิดจูมง (ชองอิลกุ๊ก) ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นองค์ชายของเมืองพูโย เรื่องราวพลิกผันทำให้จูมงจากคนอ่อนแอกลับกลายเป็นวีรบุรุษและถูกจดจำใน ประวัติศาสตร์ และกลายเป็นราชวงศ์โคคูเรียวในที่สุด ละครเรทติ้งเป็นที่ 1 ในเกาหลี ทำสถิติสูงสุดที่ผ่านมา และทำสถิตสูงถึง 40% ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าแดจังกึม จากเจ้าชายหนุ่มผ่านการเดินทางจะกลายเป็นกษัตริย์ที่ทำเพื่อประชาชน ร่างกายและความฉลาดได้ถูกขัดเกลาจากแฮ โมซู โย ทาบัล โม ปัลโม และกษัตริย์กึมวา เรื่องราววีรบุรุษกษัตริย์ของโคคูเรียวได้ถูกนำเสนอ ความขัดแย้งระหว่างความดีความชั่วในตัวเองและประเทศชาติได้ถูกเล่ากล่าว เสนอให้เห็นประจักษ์ จากเครื่องแต่งกาย ภาษา และเรื่องราวประวัติศาสตร์ เป็นละครที่จุดประกายให้ผู้ชมต้องติดตามอย่างใจจดใจจ่อและชื่นชมในประวัติ ศาสตร์เกาหลี เป็นเรื่องราวที่ลืมไม่ลง เดิมทีละครมีเพียงแค่ 60 ตอน แต่ถูกขยายเวลาทำให้กลายเป็น 80 ตอนเนื่องจากความนิยมสูง ผู้ชมจึงอาจรู้สึกยืดในช่วงช่วงตอน 50ต้นๆ แต่เป็นละครทีไม่ควรพลาดของปี 2006

ตอนที่ 21

ตอนที่ 22

ตอนที่ 23

ตอนที่ 24

ตอนที่ 25

ตอนที่ 26

ตอนที่ 27

ตอนที่ 28

ตอนที่ 29

ตอนที่ 30

ตอนที่ 31

ตอนที่ 32

ตอนที่ 33

ตอนที่ 34

ตอนที่ 35

ตอนที่ 36

ตอนที่ 37

ตอนที่ 38

ตอนที่ 39

ตอนที่ 40

Jumong Prince of The Legend – จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ – EP.1-20

Jumong Prince of The Legend – จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ เริ่มปีพศ. 108 ช่วงสมัยโกโจเซออน (สมัยโจเซออนเก่า) ในทีสุดก็พ่ายแพ้ให้กับฮั่น (จีน) หลังจากผ่านสงครามกันมาเป็นเวลานาน เป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญกับการสูญเสียประเทศ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนร่ำเรียกหาวีรบุรุษ ช่วงเวลานั้นมีวีรบุรุษแฮ โมซูได้มีความรักกับหญิงสาวและได้ให้กำเนิดจูมง (ชองอิลกุ๊ก) ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นองค์ชายของเมืองพูโย เรื่องราวพลิกผันทำให้จูมงจากคนอ่อนแอกลับกลายเป็นวีรบุรุษและถูกจดจำใน ประวัติศาสตร์ และกลายเป็นราชวงศ์โคคูเรียวในที่สุด ละครเรทติ้งเป็นที่ 1 ในเกาหลี ทำสถิติสูงสุดที่ผ่านมา และทำสถิตสูงถึง 40% ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าแดจังกึม จากเจ้าชายหนุ่มผ่านการเดินทางจะกลายเป็นกษัตริย์ที่ทำเพื่อประชาชน ร่างกายและความฉลาดได้ถูกขัดเกลาจากแฮ โมซู โย ทาบัล โม ปัลโม และกษัตริย์กึมวา เรื่องราววีรบุรุษกษัตริย์ของโคคูเรียวได้ถูกนำเสนอ ความขัดแย้งระหว่างความดีความชั่วในตัวเองและประเทศชาติได้ถูกเล่ากล่าว เสนอให้เห็นประจักษ์ จากเครื่องแต่งกาย ภาษา และเรื่องราวประวัติศาสตร์ เป็นละครที่จุดประกายให้ผู้ชมต้องติดตามอย่างใจจดใจจ่อและชื่นชมในประวัติ ศาสตร์เกาหลี เป็นเรื่องราวที่ลืมไม่ลง เดิมทีละครมีเพียงแค่ 60 ตอน แต่ถูกขยายเวลาทำให้กลายเป็น 80 ตอนเนื่องจากความนิยมสูง ผู้ชมจึงอาจรู้สึกยืดในช่วงช่วงตอน 50ต้นๆ แต่เป็นละครทีไม่ควรพลาดของปี 2006

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

ตอนที่ 9

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ตอนที่ 13

ตอนที่ 14

ตอนที่ 15

ตอนที่ 16

ตอนที่ 17

ตอนที่ 18

ตอนที่ 19

ตอนที่ 20