ดูหนัง POMPEII ไฟนรกถล่มปอมเปอี

Pompaii เล่าเรื่องในปีที่คริสต์ศักราช 79 ในนครปอมเปอี เมื่อ ไมโล ผู้เป็นทาส ที่ถูกส่งเข้าสู่การแข่งขันแกลดิเอเตอร์ แต่เขาก็ได้พบกับรักแท้ แคสเซีย ลูกสาวผู้เลอโฉมของพ่อค้าทาส เรื่องรักต่างชนชั้นจึงเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางเหตุการณ์ที่นำไปสู่ภูเขาไฟวีซูเวียระเบิด ทำลายและกลบฝังนครแห่งนี้ให้กลายเป็นแดนสาบสูญกว่า 1,700 ปี

21
-
Related videos